Vodafone’un “Dijital Türkiye 2030 Raporu”: Dijitalleşmenin Geleceğine Bakış
  1. Anasayfa
  2. Donanım

Vodafone’un “Dijital Türkiye 2030 Raporu”: Dijitalleşmenin Geleceğine Bakış

Dijitalleşme, günümüzde ekonomik ve sosyal gelişimin temel taşı haline gelmiş durumda

0

Türkiye de bu küresel trende öncülük ederek dijital dönüşüm sürecini hızlandırmaya yönelik adımlar atmaktadır. Bu noktada, iletişim sektörünün önde gelen isimlerinden biri olan Vodafone, “Dijital Türkiye 2030 Raporu” ile Türkiye’nin dijitalleşme yolculuğunu değerlendiriyor. Bu rapor, Türkiye’nin dijital dönüşümdeki konumunu, potansiyel alanlarını ve ekonomik etkilerini gelişmiş ülkelerle kıyaslayarak ortaya koyuyor.

Vodafone ve Dijital Türkiye 2030 Raporu

Vodafone’un Politika Analiz Laboratuvarı (PAL) iş birliğiyle hazırladığı “Dijital Türkiye 2030 Raporu”, Türkiye’nin dijitalleşme hedeflerini ve bu hedeflere ulaşmak için gereken adımları ele alıyor. Raporda, Türkiye’nin dijital dönüşümünün ana unsurları olan Dijital Toplum, Dijital Şirket, Dijital Devlet ve Dijital Altyapı başlıkları altında detaylı incelemeler yer alıyor. Bu başlıklar altında ele alınan konular, Türkiye’nin dijitalleşme sürecini derinlemesine anlamamıza yardımcı oluyor.

Vodafone Türkiye CEO’su Engin Aksoy, “Dijital Türkiye 2030 Raporu”nun tanıtım toplantısında konuşarak, dijitalleşmenin Türkiye için neden bu kadar önemli olduğunu vurguladı. Aksoy’a göre, dijitalleşme hem bireylerin günlük yaşamlarını kolaylaştırıyor hem de ekonomik büyümeye olumlu katkı sağlıyor. Akademik olanakları iyileştirmeden, kamu hizmetlerine erişime kadar birçok alanda dijital becerilere sahip olmanın kritik bir rolü bulunuyor.

Türkiye’de bireylerin dijital beceri seviyeleri, Avrupa Birliği (AB) ülkelerine kıyasla daha düşük seviyededir. Türkiye’de bireylerin sadece %30’u en az temel düzeyde dijital becerilere sahipken, AB ülkelerinde bu oran %54 seviyesindedir. Bu nedenle Türkiye’nin dijital beceri kazanımına yönelik eğitim politikaları ve cihazlara erişim konusundaki adımlar atması gerekmektedir. Engin Aksoy’a göre, özellikle cihaz taksit sınırlamalarının kaldırılması, dijital becerilere erişimi kolaylaştıracak ve ekonomiye olumlu etki sağlayacaktır.

Şirketlerin Dijitalleşme Endeksi

Raporda yer alan bir diğer önemli konu, şirketlerin dijitalleşme seviyeleridir. Türkiye’deki firmaların dijitalleşme düzeyi AB ülkelerine kıyasla daha düşüktür. Raporda, şirketlerin dijitalleşme endeksi oluşturularak, bu endeksin şirketlerin verimliliği üzerindeki etkisi incelenmiştir. Araştırmalara göre, şirketlerin dijitalleşme endeksinde 1 puanlık artış, verimlilikte %6 oranında artışa neden olmaktadır. Bu da Türkiye’deki şirketlerin dijitalleşmesinin ekonomiye olumlu katkı sağlayacağını göstermektedir.

Türkiye’nin dijital endüstrilerdeki payının artırılması da raporda ele alınan konulardan biridir. AB ortalaması olan %5,5’e yaklaşmak ve hatta geçmek için atılması gereken adımlar tartışılmıştır. Ayrıca hızlı internet erişimine sahip şirket oranının %100’e çıkarılması ve şirketlerin yeni dijital teknolojileri benimsemesi hedeflenmiştir. Bununla birlikte, veri merkezlerine olan ihtiyacın artması, veri politikalarının uyumlu hale getirilmesi ve teşviklerin güçlendirilmesi gerekmektedir.

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir